جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

ماده واحده « موافقت با اصل تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی سیدجمال‌الدین اسدآبادی» شماره5807/88/دش(مصوب جلسه 649 مورخ 7/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 649 مورخ 7/7/1388 و براساس مصوبه جلسه 187 مورخ 30/4/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده « موافقت با اصل تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی سیدجمال‌الدین اسدآبادی» را به شرح ذیل تصویب نمود:
« ماده واحده ـ با هدف تبیین و ترویج اندیشه اتحاد مسلمین و به منظور معرفی، شناساندن و بررسی و تحلیل آثار، اندیشه‌ها، مبارزات و شخصیت سیدجمال‌الدین اسدآبادی، با اصل تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی سیدجمال‌الدین اسدآبادی موافقت می‌شود.
تبصره1ـ این بنیاد با ماهیت غیردولتی تأسیس می‌شود و می‌تواند از اعتبارات و کمک‌های دولتی استفاده نماید.
تبصره2ـ به شورای فرهنگ عمومی اجازه داده می‌شود نسبت به تصویب اساسنامه این بنیاد اقدام نماید».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18835
تاریخ تصویب :
1388/7/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :