جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر چهاردانگه شماره35174/310/300استاندار محترم تهران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 2/6/1388، طرح جامع شهر چهاردانگه را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 1/11/1386 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران به تصویب رسیده بود را پیرو جلسه مورخ 28/2/1388 خود و صورتجلسه مورخ 10/3/1388 کمیته فنی، مورد تصویب قرارداد و مقرر نمود برای محدوده 550 هکتاری، جدول سرانه‌ها توسط دبیرخانه شورای عالی تدقیق شود و عبارتها اصلاح گردد.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه شهرسازی و معماری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر چهاردانگه بیش از پیش کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1395) معادل 54600 نفر در محدوده‌ای به وسعت 550 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر تهیه شده است.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18835
تاریخ تصویب :
1388/6/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :