جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کاشان شماره35118/310/300استاندار محترم اصفهان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/5/1388، طرح جامع شهر کاشان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 30/9/1387 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را پیرو صورتجلسه مورخ 27/2/1388 کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید کلیه نظر کمیته فنی مبنی بر کاهش محدوده نسبت به پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:
1ـ مشاور اصلاحات لازم را براساس نقطه‌نظرات اعلام‌شده توسط اعضای شورا انجام دهد.
2ـ ضوابط و مقررات طرح جامع در کمیته فنی (با حضور جناب آقای مهندس مجیدی معاون محترم وزیر راه وترابری) مورد بررسی قرار گرفته و به شورای عالی ارائه گردد.
3ـ تخلفات صورت‌گرفته در شهر کاشان به استاندار محترم اصفهان منعکس و تقاضای پیگرد متخلفان نیز از طریق مراجع ذیربط صورت پذیرد.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه شهرسازی و معماری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کاشان بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1395) معادل 310 هزار نفر در محدوده‌ای به وسعت 8220 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 7/37 نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی 9/240 نفر در هکتار) تهیه شده است.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18835
تاریخ تصویب :
1388/5/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :