جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اراک شماره34948/310/300استاندار محترم استان مرکزی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/7/1388 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اراک (موضوع الحاق اراضی 113 هکتاری موسوم به گردو) را پیرو بند 7 مصوبه شماره 97343/40652 مورخ 16/6/1387 هیأت محترم وزیران و مصوبه مورخ 29/7/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی را با رعایت موارد زیر تصویب نمود:
ـ حریم راه‌آهن و کمربندی رعایت شود.
ـ 65% اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری اختصاص یابد.
ـ توصیه‌های مشاور در مورد طراحی رعایت شود.
ـ 35 هکتار اراضی در اختیار وزارت نیرو جهت کاربری فضای سبز در نظر گرفته شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18835
تاریخ تصویب :
1388/7/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :