جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کامیاران شماره36363/310/300

استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کردستان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر کامیاران در جلسه مورخ 3/5/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18835
تاریخ تصویب :
1388/5/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كردستان
موضوع :