جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور جهت انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک شماره 152753/ت43505هـمستغلات، زمین، مسکن و ساختمان

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت مسکن و شهرسازی وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
الف ـ کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:
1ـ انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه‌ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.
2ـ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت‌گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد (93)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد (52)، (59)، (76) و (77) قانون یادشده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152) و بعد قانون مذکور.
3ـ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن براساس قوانین و مقررات مختلف.
4ـ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش‌فروش و اجاره و کنترل قیمت).
5 ـ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.
6 ـ انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تعزیرات حکومتی ـ مصوب 23/12/1367 و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
7ـ اتخاذ تصمیم درخصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت‌گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.
8 ـ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.
9 ـ جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.
10ـ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات برعهده دولت است.
11ـ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع براساس ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات.
12ـ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.
13ـ اصلاح تشـکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.
14ـ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول‌شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یادشده و رفع اختلافات براساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
15ـ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.
تبصره ـ از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف، اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می‌شود، دعوت به‌عمل می‌آید.
ب ـ جلسات کارگروه در حضور رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.
ج ـ تصمیماتی که توسط کارگروه یادشده در امور اجرایی اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می‌شود.
د ـ ملاک تصمیم‌گیری در غیرموارد اجرائی یادشده، موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18838
تاریخ تصویب :
1388/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت بازرگانی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت جهاد كشاورزی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كشور
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت تعاون
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :