جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای عباس رهی به عنوان استاندار استان سمنان شماره153272/ت43518هـوزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 19/7/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای عباس رهی به عنوان استاندار استان سمنان تعیین می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18838
تاریخ تصویب :
1388/7/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :