جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق نقاط جمعیتی از دهستان گرمادوز بخش خداآفرین شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی به دهستان اصلاندوز شهرستان پارس‌آباد شماره153300/ت35891کاستان اردبیل

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 5/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 79290/42/4/1 مورخ 14/6/1385 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
نقاط جمعیتی گچی قشلاق‌علیا، گچی قشلاق وسطی، گچی قشلاق‌سفلی، اسکلو سفلی (مدینه قشلاقی) و اسکلو علیا (محمد حسنلو) از دهستان گرمادوز بخش خداآفرین شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی منتزع و مطابق نقشه‌های 250000/1 و 50000/1 پیوست که تأیید شده به مهر پیوست « تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» می‌باشد به‌دهستان اصلاندوز شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل الحاق می‌گردد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 29/7/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18838
تاریخ تصویب :
1388/7/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :