جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی (26) قلم محصولات کشاورزی شماره154038/ت43525کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
« سود بازرگانی (26) قلم محصولات کشاورزی به شرح جدول پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هـیئت وزیران» تأیـید شده است، هشـتاد و شش درصـد (86%) تعیین می‌گردد.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 3/8/1388 به تـأیید مقام مـحترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18838
تاریخ تصویب :
1388/8/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بازرگانی
موضوع :