جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء « هـ» بند «6» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره152779/43503وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
نظر به اینکه در ماده (8) تصویب‌نامه شماره 151242/ت43503ه‍ـ مورخ 29/7/1388 که بـراساس طرح پیشنـهادی تنظیم و ابلاغ شده است، واژه « مجاز» به اشـتباه واژه « موظف» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.
دبیرهیئت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18838
تاریخ تصویب :
1388/8/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :