جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران شماره36963/220جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15/7/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره152765 13/8/1388
وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/7/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره 36963/220 مورخ 2/8/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاراننهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

ماده1ـ در اجراء جزء (2) بند (و) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف پنج سال نیروهای حق‌التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تا سقف شصت‌هزار نفر به شرح مندرج در این قانون و با رعایت ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور به استخدام آموزش و پرورش درآورد.
ماده2ـ معلمین حق‌التدریس وزارت آموزش و پرورش دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با چهار سال سابقه حق‌التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388ـ1387 و داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته در چهار سال گذشته، به استخدام رسمی درمی‌آیند.
ماده3ـ معلمین حق‌التدریس وزارت آموزش و پرورش دارای مدرک کاردانی با پنج سال سابقه حق‌التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388ـ1387 و داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته در پنج سال گذشته به صورت پیمانی استخدام می‌شوند. همچنین معلمین حق‌التدریس دارای مدرک دیپلم (با اولویت معلمین کوچ‌رو) با هفت سال سابقه حق‌التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388ـ1387 و داشتن میانگین حداقل بیست و چهار ساعت تدریس در هفته در هفت سال گذشته به صورت پیمانی استخدام می‌شوند.
تبصره1ـ معلمین حق‌التدریس دارای مدرک کاردانی و دیپلم پس از استخدام پیمانی مطابق این قانون در صورت اخذ مدرک کارشناسی به استخدام رسمی درمی‌آیند.
تبصره2ـ معلمین حق‌التدریسی که در زمان تصویب این قانون دانشجوی کارشناسی بوده و تعداد واحدهای گذرانده آنها تا پایان سال تحصیلی 1388ـ1387 برابر تعداد واحدهای مدرک کاردانی باشد با رعایت ماده (3) این قانون به استخدام پیمانی درمی‌آیند.
تبصره3ـ معلمین حق‌التدریس دارای مدرک کاردانی آموزش ابتدایی و رشته‌های خاص کاردانش و فنی و حرفه‌ای به تشخیص آموزش و پرورش در صورت داشتن شرایط ماده (3) این قانون به استخدام رسمی درمی‌آیند.
ماده4ـ مشمولین تبصره (3) ماده واحده قانون لغو مواد (6) و (6 مکرر الحاقی) به اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین ضوابط به‌کارگیری آموزشیاران مصوب 8/8/1380 که در زمان تصویب این قانون در نهضت سوادآموزی شاغل بوده و دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند به صورت رسمی و همچنین دارندگان مدرک کاردانی به صورت پیمانی استخدام می‌گردند.
ماده5 ـ هفت‌هزار نفر از بین آموزشیارانی که بعد از تاریخ 8/8/1380 در نهضت سوادآموزی دارای بیش از شصت ماه سابقه خدمت باشند به شرط شاغل بودن در نهضت سوادآموزی در زمان تصویب این قانون و داشتن حداقل مدرک کاردانی با اولویت رشته‌های مرتبط و مدرک تحصیلی بالاتر و سنوات خدمت در صورت داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و در صورت داشتن مدرک کاردانی به صورت پیمانی به استخدام درمی‌آیند.
تبصره1ـ مفاد تبصره‌های (1) و (2) ماده (3) این قانون در مورد آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بر اساس مواد (4) و (5) این قانون استخدام می‌گردند، اعمال می‌گردد.
تبصره2ـ کلیه آموزشیاران نهضت سوادآموزی موظف به گذراندن دوره‌های آموزشی بدو خدمت طبق برنامه آموزش و پرورش می‌باشند.
تبصره3ـ کلیه آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بر اساس مواد (4) و (5) این قانون به استخدام درمی‌آیند تا زمانی که نیاز به خدمات آنان در نهضت سوادآموزی باشد، موظف به خدمت در نهضت سوادآموزی بوده و در صورت عدم نیاز نهضت سوادآموزی و موافقت آموزش و پرورش، با رعایت مفاد این قانون در آموزش و پرورش خدمت می‌کنند.
ماده6 ـ نهصد نفر از مربیان پیش‌دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388ـ1387 و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و دارندگان مدرک کاردانی و دیپلم به صورت پیمانی به استخدام درمی‌آیند و همچنین مربیان و کارشناسانی که با کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان همکاری می‌کنند با داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت مستمر و تمام‌وقت (44 ساعت در هفته) و شاغل بودن در زمان تصویب این قانون با داشتن حداقل مدرک لیسانس به استخدام رسمی و با مدرک کاردانی به استخدام پیمانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درمی‌آیند.
تبصره ـ مفاد تبصره‌های (1) و (2) ماده (3) این قانون در مورد مربیان پیش‌دبستانی دارای مدرک کاردانی و دیپلم و برای مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای مدرک کاردانی اعمال می‌گردد.
ماده7ـ کلیه افرادی که از طریق این قانون به استخدام درمی‌آیند صرفاً در مناطق مورد نیاز آموزش و پرورش و یا نهضت سوادآموزی در آن استان مشغول به کار خواهند شد و نقل و انتقال این افراد پس از پنج سال اشتغال از زمان استخدام رسمی و در صورت موافقت مبدأ و نیاز مقصد امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره ـ خانواده‌های معظم شهداء و ایثارگران و همسران جانبازان تابع قانون خاص خود می‌باشند.
ماده8 ـ از تاریخ تصویب این قانون به کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.
ماده9ـ از تاریخ تصویب این قانون، معلمین مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق مراکز و دانشگاههای تربیت معلم، دانشگاه شهید رجایی و مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) ضمن رعایت ماده (1) این قانون به استخدام پیمانی درمی‌آیند. فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور نیز از طریق آزمون ورودی و گذراندن دوره‌های لازم حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش می‌توانند استخدام شوند.
ماده10ـ دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی (به استثناء نیروهای مشمول تبصره «3» ماده «3») که به موجب این قانون استخدام می‌گردند در امور اداری و دفتری مدارس به‌کار گرفته می‌شوند مگر در مناطقی که با تشخیص آموزش و پرورش نیاز به خدمات آموزشی آنها باشد که پس از طی دوره‌های لازم در رسته آموزشی به‌کار گرفته می‌شوند. در صورتی که دارندگان مـدرک دیپلم طی پنج سال و کاردانی طی سه سـال از زمان استخدام موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش شوند ضمن گذراندن دوره‌های آموزشی مربوط برابر ضوابط و مقررات آموزش و پرورش به رسته آموزشی منتقل می‌شوند.
ماده11ـ دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون مطابق بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری معلمین حق‌التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موضوع این قانون را به استخدام درآورد.
ماده12ـ استخدام معلمین حق‌التدریس و نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رعایت بند (ی) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد و در سالهای بعد از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش موظف به استخدام باقیمانده آنها تا سقف شصت‌هزار نفر بر اساس مفاد این قانون در مدت زمان تعیین شده خواهد بود.
ماده13ـ از کمیسیونهای اجتماعی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به ترتیب یک نفر و دو نفر بر حُسن اجراء این قانون نظارت خواهند داشت و وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد هر ساله این قانون را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ماده14ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/7/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18843
تاریخ تصویب :
1388/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :