جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شماره6066/88/دش(مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 650 مورخ 21/7/1388، بنا به پیشنهاد مورخ 7/7/1388 کمیسیون تحول علوم انسانی دبیرخانه شورای عالی « آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی» را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده1ـ اصل تأسیس
با هدف ایجاد تحول پایدار در علوم انسانی و به منظور طراحی، سازماندهی، برنامه‌ریزی، مدیریت و هدایت تحول علوم انسانی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی، به استناد ماده 18 آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس می‌شود.
ماده2ـ اهداف
1ـ ابتنای علوم انسانی بر مبنای نظری جمهوری اسلامی و انسان شناسی اسلامی.
2ـ اصلاح و ارتقاط آموزش و پژوهش در علوم انسانی در جهت انطباق با سیاستها و راهبردها و کارآمدسازی آن در شئون کشور.
3ـ هماهنگ و هم‌افزا شدن نهادهای مسئول و فعال در حوزة علوم انسانی.
ماده3ـ وظائف و اختیارات:
1ـ تدوین و تصویب اولویت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب آموزشی و پژوهشی در 2 سطح؛ آموزش عالی و آموزش و پرورش.
2ـ نظارت راهبردی و مؤثر بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی نهادهای فعال در حوزه علوم انسانی و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی، آسیب‌شناسی و اصلاح ساختارها، محتوا، فرآیندها، ضوابط و آئین‌نامه‌های مربوطه.
3ـ اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت آموزش و پژوهش در سطح نهادهای علمی و تربیت نیروی انسانی مستعد به ویژه استاد.
4ـ تدوین ضوابط لازم برای منطقی و متوازن ساختن کمیت پذیرش دانشجو، به ویژه در رشته‌های مهم علوم‌انسانی براساس استانداردهای مصوب شامل میزان کارآمدی، ظرفیتهای اشتغال مفید در کشور و تناسب با مبانی نظری اسلامی و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی.
5 ـ برنامه‌ریزی برای تقویت تولید علم و نظریه‌پردازی در حوزة علوم انسانی.
6 ـ طراحی و ایجاد یک نظام منسجم برای انتشار و ترویج آثار مناسب در حوزه علوم انسانی با هدف ارائه به مخاطبین و استفاده‌کنندگان این آثار.
7ـ ارائه راهکارهای‌مناسب برای حمایت مؤثر از پروژه‌های اساسی و تحقیقات و تولیدات زیربنائی و نیز اندیشمندان و نهادهای فعال در جهت ارتقاء علوم انسانی.
8 ـ فراهم کردن سازوکارهای لازم برای فعالیت‌های علمی مشترک میان دانشگاه و حوزه در علوم انسانی از قبیل قطب‌ها و ......
9ـ نهادینه‌سازی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در علوم انسانی و معارف اسلامی در دانشگاه و حوزه، با مشارکت هیئت حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در جهت مواجهة انتقادی با علوم انسانی ترجمه‌ای.
10ـ برنامه‌ریزی برای تولید منابع علوم انسانی و معرفی آن در صحنه‌های بین‌المللی.
ماده4 ـ ترکیب اعضاء
1) یکی از اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورای عالی (رئیس).
2) معاون ذیربط رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
3) معاون ذیربط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
4) معاون ذیربط وزیر آموزش و پرورش.
5) نماینده شورای عالی حوزه علمیه قم.
6) معاون ذیربط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
7) رئیس یا نماینده ذیربط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
8) رئیس یا نماینده ذیربط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
9) نماینده ذیربط مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
10) رئیس یا نمایندة ذیربط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
11) پنج نفر از صاحبنظران حوزه علوم انسانی به پیشنهاد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأیید شورای عالی.
12) دو نفر از صاحبنظران عضو انجمن‌های علمی دانشگاهی در عرصه علوم انسانی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
13) دو نفر از صاحبنظران عضو انجمن‌های علمی حوزوی در عرصه علوم انسانی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
14) دو نفر از رؤسای دانشکده‌های علوم انسانی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده5 ـ مصوبات و تصمیمات این شورا با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تأیید و تصویب نهائی توسط شورای عالی و مطابق با ماده 9 آیین‌نامه داخلی شورای عالی، لازم‌الاجراء است و کلیه دستگاههای موضوع این مصوبه از قبیل: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی موظف به اجرای آن می‌باشند.
ماده6 ـ این شورا هر 6 ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌های خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌دهد.
ماده7ـ آیین‌نامه داخلی و سایر مقررات مربوط به جلسات این شورا، توسط خود شورا به تصویب می‌رسد.
ماده8 ـ این آیین‌نامه در 8 ماده در جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18843
تاریخ تصویب :
1388/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :