جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بامسؤولیت وزیر راه و ترابری برای اعمال اختیارات هیئت وزیران درخصوص آزادراه تهران ـ شمال شماره162408/ت43505هـوزارت راه و ترابری ـ وزارت دادگستری ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی
سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ کارگروهی متشکل از آقایان حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، محمدجواد محمدی‌زاده رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرعامل شرکت آزادراه تهران ـ شمال، برای اعمال اختیارات هیئت وزیران درخصوص آزادراه تهران ـ شمال بامسئولیت وزیر راه و ترابری تشکیل می‌شود.
2ـ تصمیم‌گیری درخصوص امور اجرایی موضوع یادشده به تمامی اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان‌ ویژه رییس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.
3ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18845
تاریخ تصویب :
1388/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت راه وترابری
وزارت دادگستری
وزارت مسكن و شهرسازی
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :