جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در امور حمل و نقل هوایی و فرودگاههای کشور شماره16778/ت40049هـوزارت راه و ترابری
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 5/3/1387 بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد جزء (3) بند (هـ) ماده (28) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
به منظور ساماندهی، هماهنگی، نظارت، مدیریت یکپارچه و اعمال حاکمیت در حمل و نقل هوایی، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در امور حمل و نقل هوایی و فرودگاههای کشور تعیین می‌شود و در صورت بروز هرگونه اختلال در امور فرودگاهی و هوانوردی، حمل و نقل هوایی و امور مرتبط با نظم پروازها، تصمیم و نظر رییس سازمان هواپیمایی کشوری ملاک و مبنای عمل خواهدبود.
تبصره ـ رییس سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند در فرودگاههای استانی اعمال اختیار مندرج در این تصویب‌نامه را به نماینده خود تفویض نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18845
تاریخ تصویب :
138/3/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :