جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر آبش احمد شماره39426/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به صورتجلسه مورخ24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، با الحاق اراضی به محدوده شهر آبش احمد به میزان 5/1 هکتار جهت تأمین اراضی مسکن مهر موافقت می‌گردد. لذا ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18845
تاریخ تصویب :
1388/8/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :