جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سقف مجاز تسهیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی شماره 162786/ت43623هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/8/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
سقف مجاز تسهیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی در جداول شماره (2) و (3) موضوع تصویب‌نامه شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388 از رقم چهارهزار و هشتصد و چهل میلیارد (4.840.000.000.000) ریال به رقم شش‌هزار و هشتصد و چهل میلیارد (6.840.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18847
تاریخ تصویب :
1388/8/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :