جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص احداث شش ساختمان برای استقرار کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران شماره 162807/ت43589هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت نفت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/8/1388 بنا به پیشنهاد شماره 51208/33 مورخ 25/7/1388 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
احداث شش ساختمان برای استقرار کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مناطق موضوع نامه یادشده مجاز است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18847
تاریخ تصویب :
1388/8/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت نفت
موضوع :