جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید یکطرفه برای ورود اتباع کشور جمهوری آذربایجان (شامل نخجوان) به جمهوری اسلامی ایران شماره 162811/ت43581هـوزارت امور خارجه
هیـئت وزیران در جلسه مورخ 13/8/1388 بنا به پیشنهاد شماره 513947/3 ـ 563/200/732 مورخ 19/7/1388 وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور، تصویب نمود:
وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یکطرفه برای ورود اتباع کشور جمهوری آذربایجان (شامل نخجوان) به جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18847
تاریخ تصویب :
1388/8/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :