جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال 1389 ـ 1388 شماره 162781/ت43433نوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151243/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
1ـ قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال 1389 ـ 1388 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر « دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود.
2ـ به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد (10%) برای برنجهای آمل (2) و (3)، چرام، ندا و نعمت، مبلغ پنجاه و نه (59) ریال و برای برنجهای سپیدرود، فجر، خزر و ساحل، مبلغ هفتاد و دو (72) ریال از نرخهای مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ده درصد (10%) برای برنجهای آمل (2) و (3)، ندا، نعمت و سپیدرود مبلغ هشتاد و هفت (87) ریال و برای برنجهای خزر و ساحل، مبلغ نود و شش (96) ریال به نرخهای مصوب اضافه می‌شود و حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد (15%) و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه، هفت و نیم درصد (5/7%) است.
3ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمانهای مسئول خرید، محدود زمانی خرید، تأمین‌کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات موردنیاز، تعیین هزینه‌های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصمیم‌نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و به نحوه اجرای آنها به طور مستمر نظارت خواهد کرد.
4ـ میزان افت سن گندم و جدول قیمت دانه‌های روغنی بر حسب افت و رطوبت با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.
5 ـ قیمت ارقام مختلف وش پنبه در چارچوب قیمت مصوب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) و با عضویت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.
6 ـ در قبال تحویل هر تن چغندرقند، بیست (20) کیلوگرم تفاله به نرخ هر کیلوگرم بیست (20) ریال و دو (2) کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد (500) ریال به عنوان جایزه تحویل می‌شود.
7ـ جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم بر حسب افت مفید و غیرمفید برای سال زراعی 1389 ـ 1388 براساس محصولات و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تفاهم وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تنظیم و ابلاغ می‌شود.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18847
تاریخ تصویب :
1388/8/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی
موضوع :