جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای حسین هاشمی تختی به عنوان استاندار استان هرمزگان شماره 166314/ت43676هـ

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/8/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای حسین هاشمی تختی به عنوان استاندار استان هرمزگان تعیین می‌شود.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18850
تاریخ تصویب :
1388/8/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :