جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای روح‌اله احمدزاده‌کرمانی به عنوان استاندار استان فارس شماره166318/ت43675هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/8/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای روح‌اله احمدزاده‌کرمانی به عنوان استاندار استان فارس تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18850
تاریخ تصویب :
1388/8/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :