جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سید دادوش هاشمی‌گل‌سفیدی به عنوان استاندار استان کرمانشاه شماره168833/ت43695هـوزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ24/8/1388 بنا به پیشنـهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای سیددادوش هاشمی‌گل‌سفیدی به‌عنوان استاندار استان کرمانشاه تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18853
تاریخ تصویب :
1388/8/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :