جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای احمد عجم به عنوان استاندار استان قزوین شماره168831/ت43694هـوزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 24/8/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای احمد عجم به عنوان استاندار استان قزوین تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18853
تاریخ تصویب :
1388/8/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :