جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای جواد قناعت به‌عنوان استاندار استان گلستان شماره168834/ت43696هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/8/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای جواد قناعت به عنوان استاندار استان گلستان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18853
تاریخ تصویب :
1388/8/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :