جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن، شرکت حمل و نقل ریلی، .... به عنوان هزینه خدمات مدیریت شماره169690/ت43510هـطرحهای یادشده

وزارت نیرو ـ سازمان تربیت بدنی ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت راه و ترابری
هیئـت وزیـران در جلسه مورخ 24/8/1388 بنا به پیشنهاد شماره 34715/100 مورخ24/6/1388 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور تصویب نمود:
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دو و نیم درصد، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور دو و نیم درصد، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل یک و هشت دهم درصد، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دو و نیم درصد، سازمان توسعه برق ایران دو و نیم درصد و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یک و دو دهم درصد از عملکرد تخصیص اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به عنوان هزینه خدمات مدیریت طرحهای یادشده، منظور و هزینه کنند.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18853
تاریخ تصویب :
1388/8/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
سازمان تربیت بدنی
وزارت نیرو
وزارت راه وترابری
موضوع :