جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص معافیت مالیاتی واحدهای احداث شده خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت (10) سال شماره174728/ت43428کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
وزیران عضو کمیسیون‌اقتصاد در جلسه مورخ18/7/1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 25549/294هـ/ب مورخ 31/5/1388 و با رعایت جزء « ی» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
از تاریخ اعلام ایراد، تصویب‌نامه شماره 128381/ت41044هـ مورخ 28/7/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ عـبارت « فعالیتهای تولیدی و مـعدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده» جایگزین عبارت « واحدهای احداث شده» می‌شود.
2ـ عبارتهای « و گردشگری» و « سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد» از تصویب‌نامه یادشده حذف و عبارت « و در» قبل از عبارت « خارج از» اضافه شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 30/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18860
تاریخ تصویب :
1388/8/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :