جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

مصوبه « اصلاح بند11 ماده4 آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388شورای عالی انقلاب فرهنگی)» شماره7062/88/دش(مصوب جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 651 مورخ 5/8/1388، بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی مصوبه « اصلاح بند11 ماده 4 آیین‌نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» را به شرح ذیل تصویب نمود:
« 11ـ هفت نفر از صاحبنظران حوزه علوم انسانی به پیشنهاد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأیید شورای عالی».


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18860
تاریخ تصویب :
1388/8/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :