جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

مصوبه « الحاق دو بند جدید به ماده 5 مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی (مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» شماره7059/88/دش(مصوب جلسه 651 مورخ 5/8/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 651 مورخ 5/8/1388، براساس مصوبه مورخ 24/6/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه « الحاق دو بند جدید به ماده 5 مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی (مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» رابه شرح ذیل تصویب نمود:
« ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ـ نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی.»


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18860
تاریخ تصویب :
1388/8/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :