جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین عوارض صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز شماره177461/ت43752هـوزارت بازرگانی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/9/1388 بنا به پیشنهاد وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات و به استناد بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
عوارض صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز از تاریخ 1/10/1388 لغایت 31/1/1389 به میزان (60) درصد قیمت پایه صادراتی تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18872
تاریخ تصویب :
1388/9/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :