جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

اصلاح بند (1) تصویب‌نامه 5005/ت28591هـ مورخ 12/3/1382 شماره132121/ت40165هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند(1) تصویب‌نامه5005/ت28591هـ مورخ12/3/1382 عبارت « و نیز اختلافات ناشی از چگونگی برگزاری مناقصات و تقاضای مناقصه‌گران برای ارجاع به داوری برای حل اختلافهای یادشده» بعد از عبارت « طرحهای عمرانی» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18872
تاریخ تصویب :
1388/6/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :