جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

اساسنامه « مؤسسه قرب خاتم» قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) شماره8 ـ6/8747/م ح قفصل اول: کلیات
ماده1ـ منظور
در راستای تحقق اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب اوامر فرماندهی معظم کل قوا مستند به فرمان شماره 2938ـ1ـ ف مورخه 29/3/1369 و مادتین 7 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آئین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب 18/3/1382 و دستورالعمل شماره 47/01/1502/8 مورخه 4/10/1370 آجا و بمنظور مشارکت در برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (مصرحه در ماده 129 قانون برنامه چهار توسعه، ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه، تبصره 51 قانون برنامه دوم توسعه و تبصره 9 قانون برنامه اول توسعه) « قرارگاه سازندگی» قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) که در این اساسنامه منبعد اختصاراً « قرب خاتم» نامیده می‌شود، به عنوان زیرمجموعه‌ای از قرارگاه سازندگی اجا (قرب مرکزی اجا) مجاز است با رعایت مفاد این اساسنامه و دستورالعمل‌ها و مصوبات هیئت مدیره، بعنوان مجری طرح، پیمانکار یا مشاور نسبت به تبادل موافقت‌نامه، انعقاد پیمان و امضاء تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرائی و قرب مرکزی اجرائی اقدام نماید.
ماده2 ـ هدف
2ـ1ـ ایجاد بستر مناسب برای مشارکت در فعالیتهای سازندگی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در راستای اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران در توسعه اقتصادی کشور.
2ـ2ـ ایجاد اشتغال و استفاده بهینه از منابع نیروی انسانی و تجهیزات.
2ـ3ـ ایجاد درآمد در جهت تأمین بخشی از نیازمندی‌های اساسی قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص).
4ـ2ـ مشارکت و همکاری در نیل به تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله کشور.
5 ـ2ـ تداوم ارتباطات ارتش و مردم و استحکام بخشیدن به سازماندهی دفاعی.
6 ـ2ـ کسب تجربه و دانش فنی به منظور افزایش توان رزمی و دفاعی ارتش.
فصل دوم ـ موضوع
ماده3ـ معرفی خدمات قابل ارائه توسط « قرب خاتم»
انجام خدمات مشاوره (طراحی و نظارت) و نیز اجرا به صورت 1 EPC همزمان و یا به صورت موردی در کار گروه‌های زیر:
3ـ1ـ گروه شهرسازی و معماری شامل:
ـ طراحی شهر
ـ ساماندهی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده
ـ معماری داخلی
ـ ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
ـ ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
3ـ2ـ گروه راه و ترابری شامل:
ـ ترافیک و حمل و نقل (زمینی و هوایی)
ـ بندرسازی و سازه‌های دریایی
ـ فرودگاه‌ها (سطوح هندسی و خدمات پروازی)
ـ راه‌سازی
ـ حفاری تونل
3ـ3ـ گروه نفت و گاز شامل:
ـ خطوط انتقال نفت و گاز
ـ شبکه توزیع و ایستگاه‌های کاهش فشار گاز
ـ تأسیسات بالادستی و روزمینی نفت و گاز
3ـ4ـ گروه تخصص‌های مشترک شامل:
ـ سازه
ـ تأسیسات و برق و مکانیک
ـ ژئو تکنیک و آزمایشات مصالح
ـ ژئوفیزیک
ـ محیط زیست
ـ نقشه‌برداری
ـ بازرسی فنی
ـ خدمات رایانه‌ای و فناوری اطلاعات (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)
ـ ایمنی و کاهش خطرات و قرارگاه پدافند غیرعامل
3ـ4ـ گروه صنعت و خدمات صنعتی شامل طراحی، ساخت و مونتاژ انواع:
ـ قطعات صنعتی و مکانیکی
ـ مدارات الکتریکی و الکترونیکی
ـ اجزاء و ابزار الکترومکانیکی
ـ سامانه‌های کنترل و پایش
تبصره1ـ فعالیت « قرب خاتم» منحصر به موارد فوق‌الاشاره نبوده و می‌تواند در سایر فعالیت‌های عمرانی، سازندگی و اقتصادی سودآور و عوایدزا مشروط به رعایت صرفه و صلاح اجا، احراز صلاحیت‌ها و اخذ مجوزهای لازم، وفق مقررات اقدام نماید.
ماده4 ـ مرکز اصلی « قرب خاتم» :
به آدرس تهران ـ بزرگراه هجرت ـ قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌‌الانبیاء (ص) می‌باشد.
تبصره2ـ تغییر دفتر مرکزی و سایر دفاتر، منوط به تصویب هیأت مدیره خواهد بود:
ماده 5 ـ مدت زمان و حوزه فعالیت « قرب خاتم»
مدت فعالیت « قرب خاتم» نامحدود و حوزه فعالیت آن کشور جمهوری اسلامی ایران است که در صورت لزوم، با کسب مجوزهای لازم و سیر مراحل قانونی، مجاز به فعالیت در خارج از کشور نیز خواهد بود.
ماده6 ـ تابعیت
« قرب خاتم» مؤسسه‌ای است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از نظر عملیاتی و مالی در تابعیت قرارگاه سازندگی اجا (قرب مرکزی اجا) قرار دارد و جزء آن محسوب می‌شود ولی در سایر موارد تابع قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) بوده و فرمانده قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) ارتش ج.ا.ا.، فرمانده « قرب خاتم» می‌باشد.
فصل سوم: ارکان « قرب خاتم»
ماده7ـ ارکان « قرب خاتم» عبارتند از:
7ـ1ـ هیئت مدیره
7ـ2ـ مدیرعامل
7ـ3ـ بازرسان قانونی
ماده8 ـ هیئت مدیره « قرب خاتم» عبارتند از:
8 ـ1ـ جانشین فرماندهی قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) ـ رئیس هیئت مدیره
8 ـ2ـ معاون‌مهندسی قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) ـ نایب رئیس هیئت‌مدیره
8 ـ3ـ معاونت طرح و برنامه قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص)
8 ـ4ـ معاون آماد و پشتیبانی قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص)
8 ـ 5 ـ فرماندهی آماد و پشتیبانی قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص)
8 ـ6 ـ ریاست کنترلر قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص)
8 ـ7ـ مدیرحقوقی و قضائی قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص)
تبصره3ـ حضور فرمانده یا جانشین حفاظت اطلاعات قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) در جلسات هیئت مدیره، به عنوان ناظر و بدون حق رأی ضروری است و عنداللزوم، مدیرعامل نیز در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی حاضر خواهد بود.
تبصره4ـ هرگونه تغییر در اساسنامه با تصویب هیئت مدیره و تأیید فرماندهی « قرب خاتم» انجام می‌شود.
ماده9ـ جلسات هیئت مدیره
جلسات هیئت مدیره به دعوت رئیس هیئت مدیره یا درخواست مدیرعامل، ماهی یکبار تشکیل می‌گردد و جلسات با حضور دست‌کم پنج‌نفر از اعضا رسمیت داشته و با حداقل 4 رأی موافق، تصمیمات متخذه اعتبار قانونی خواهد داشت.
تبصره 5 ـ جلسات هیئت مدیره بمنظور بررسی عملکرد سالیانه « قرب خاتم» در شهریورماه هر سال برگزار می‌شود. مهلت ارائه بیلان مذکور حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد خواهد بود.
در مواقع ضروری، این جلسه به پیشنهاد بازرسان یا تصویب هیئت مدیره یا تدبیر فرماندهی « قرب خاتم»، بصورت فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.
ماده10ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره
10ـ1ـ نظارت بر اجرای اساسنامه حاضر و مصوبات قرب مرکزی اجا و ابلاغ خط‌مشی و سیاست‌های کلی به مدیرعامل.
10ـ2ـ رسیدگی و اظهارنظر در خصوص گزارشات مدیرعامل و بازرسان قانونی.
10ـ3ـ اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات مطروحه از جانب مدیرعامل در چارچوب اساسنامه و خط‌مشی کلی.
10ـ4ـ اتخاذ تصمیم درخصوص وصول دیون، خسارات و مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول.
10ـ 5 ـ ارائه گزارش عملکرد سالیانه و نظریه مشورتی به فرمانده « قرب خاتم».
10ـ6 ـ تغییر و یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشبرد سریع امور در نیل به اهداف قرب مرکزی و « قرب خاتم» با رعایت مفاد تبصره 4.
10ـ7ـ تصویب تشکیل شعبه یا نمایندگی در شهرها، استان‌ها و نمایندگی‌های متعدد در تهران و خارج از کشور و تغییر دفتر مرکزی و اقامتگاه « قرب خاتم».
10ـ 8 ـ تصویب دریافت تسهیلات اعتباری از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی.
10ـ9ـ اتخاذ تصمیم درخصوص سرمایه‌گذاری وجوه بلا استفاده در سایر مؤسسات و سازمان‌ها.
10ـ10ـ بررسی و تصویب نظامنامه‌های مالی و استخدامی « قرب خاتم» با لحاظ مقررات و دستورالعمل‌های قرب مرکزی و قوانین و مقررات موضوعه، و همچنین بررسی و تأیید دستورالعمل‌ها و مقررات جاری و داخلی « قرب خاتم».
10ـ11ـ انتخاب، نصب و عزل مدیرعامل و معرفی آن به قرب مرکزی آجا پس از تصویب فرمانده « قرب خاتم».
10ـ12ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیرعامل به منظور شرکت در امور اجرائی، پیمانکاری‌ها، مزایده‌ها و...
10ـ13ـ بررسی، تصویب یا تأیید انجام مناقصه و مزایده در مورد خرید و فروش اموال، تجهیزات، املاک و حقوق قانونی.
10ـ14ـ بررسی و رسیدگی به گزارش عملکرد سالیانه، تصویب ترازنامه و صورت‌حساب‌های مالی و محاسباتی با حضور فرمانده « قرب خاتم» در پایان سال مالی.
10ـ 15ـ بررسی و تصویب بودجه سالیانه.
10ـ16ـ بررسی و تصویب کاهش و افزایش سرمایه.
10ـ17ـ تصویب برنامه‌های سالانه ارائه شده از سوی مدیرعامل جهت انجام فعالیت‌های موضوع اساسنامه.
10ـ 18ـ صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌پیشنهاد مدیریت‌حقوقی و قضایی قرارگاه پدافندهوائی خاتم‌الانبیاء (ص) و مدیرعامل.
ماده11ـ مدیرعامل
مدیرعامل بالاترین مقام‌اجرایی « قرب خاتم» بوده و بطورکلی اداره امور را بر عهده دارد. انتصاب مدیرعامل منوط به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب فرمانده « قرب خاتم» می‌باشد.
تبصره6 ـ مدیرعامل بایستی از پرسنل پایور قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) بوده و از یگان مبدأ (اصلی) خود به « قرب خاتم» مأمور گردد.
تبصره7ـ مدیرعامل « قرب خاتم» بمنظور بهره‌دهی بیشتر، پس از انتصاب نباید دارای مسئولیت مدیریتی در یگان‌های تابعه قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) باشد ولی در عین حال، یگان مبدأ وی باید شغل سازمانی با رده مدیریتی، متناسب با درجه یا رتبه وی (حداقل دو درجه یا رتبه بالاتر) از زمان انتصاب به مدیریت عاملی تعیین و برابر روش در دستور درج نماید و چنانچه در یگان مبدأ مدیرعامل این شرایط مهیا نباشد، هیئت مدیره در این مورد اقدام می‌نماید.
ماده12ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل
12ـ1ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره « قرب خاتم» و قرب مرکزی اجا.
12ـ2ـ انجام امور اداری، مالی و عملیاتی موضوع اساسنامه، بر طبق ضوابط مصوب و ابلاغی از سوی قرب مرکزی اجا و هیئت مدیره « قرب خاتم».
12ـ3ـ بکارگیری و رهایی از خدمت، مأموریت و سایر امور اداری کارکنان بر طبق ضوابط قرب مرکزی و مصوبات هیئت مدیره.
12ـ4ـ ارجاع اقامه دعاوی کیفری یا حقوقی به مدیریت حقوقی و قضائی قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) بمنظور طرح دعوی در مراجع قضایی جهت احقاق حقوق « قرب خاتم» با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر پس از تصویب هیئت مدیره.
12ـ 5 ـ ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌نماید.
12ـ6 ـ تمامی چک‌ها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری و سایر اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره، به همراه مهر « قرب خاتم» معتبر خواهد بود. در نبود رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره اقدام به امضاء موارد فوق می‌نماید.
12ـ7ـ مدیرعامل موظف است هر سه ماه یک بار تراز آزمایشی حساب‌های « قرب خاتم» را به همراه گزارش تجزیه و تحلیل فعالیت سه‌ماهه تهیه و در اختیار هیئت مدیره و بازرسان قانونی قرار دهد.
12ـ 8 ـ مدیرعامل موظف است یک نسخه از عملکرد و صورت‌های مالی از قبیل ترازنامه، صورتحساب‌های مالی و محاسباتی (سود و زیان) پایان دوره‌مالی و همچنین بودجه پیشنهادی دوره آینده (تهیه و برآورد بودجه سالیانه) را جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه دهد.
12ـ 9ـ مدیرعامل می‌بایست پیش‌نویس تمامی قراردادهای اجرائی، موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها را با توجه به سقف مذکور در تبصره 8 ، قبل از امضاء به تصویب هیئت مدیره برساند.
12ـ10ـ مدیرعامل موظف است ضمن امکان‌سنجی و بررسی توجیه فنی و اقتصادی مناقصات، مزایده‌ها، پیمانکاری‌ها و... مراتب را در هیئت مدیره مطرح نموده و پس از تصویب هیئت مدیره اقدامات لازم را بعمل آورد.
تبصره8 ـ به مدیرعامل اختیار داده می‌شود تا در حدود مبلغی که سقف آن در ابتدای هر سال به وسیله هیئت مدیره تعیین و ابلاغ می‌شود، بدون نیاز به تأیید هیئت مدیره، اتخاذ تصمیم نموده و قرارداد، موافقت‌نامه یا تفاهم‌نامه منعقد نماید.
تبصره9ـ انتخاب معاونین و مشاورین مدیرعامل رأساً توسط مدیرعامل صورت می‌گیرد.
ماده13ـ بازرسان قانونی
بازرسان قانونی « قرب خاتم» دو نفر و به انتخاب فرمانده قرب یا پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب فرمانده قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) بوده و وظایف مربوطه را وفق مقررات انجام می‌دهند.
ماده14ـ وظایف بازرسان قانونی
14ـ1ـ نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره « قرب خاتم» و اجرای عملیات و معاملات انجام شده با خط‌مشی، اساسنامه، ضوابط و دستورالعمل‌های قرب مرکزی و « قرب خاتم».
14ـ2ـ بازرسان قانونی، علاوه بر وظایفی که قرب مرکزی برای آنان مقرر نموده، مکلفند ضمن بررسی درباره صحت و سقم صورت‌های مالی و محاسباتی، اعم از حساب سود و زیان و ترازنامه، سایر اطلاعاتی را که هیئت مدیره به آنها نیاز دارد تهیه و تسلیم نمایند. بازرسان قانونی باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) و مصوبات هیئت مدیره، در حدودی که قانون و اساسنامه « قرب خاتم» تعیین نموده، به طور کامل رعایت گردیده است. در هر حال، حدود اختیارات و میزان دسترسی مجاز بازرسان بمنظور انجام بررسی‌ها، حسب مورد توسط هیئت مدیره و فرمانده « قرب خاتم» تعیین و به مدیرعامل ابلاغ خواهد شد.
14ـ3ـ بازرسان می‌توانند با تصویب هیئت مدیره، از نظر کارشناسان و متخصصین ذیصلاح در امور مالی، فنی، و... در انجام وظایفی که بر عهده دارند بهره بجویند مشروط به این که آنها را قبلاً به مدیرعامل « قرب خاتم» معرفی کرده باشند. اختیارات این کارشناسان، در مواردی که بازرس قانونی تعیین می‌کند، مانند شخص بازرس بوده و حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. هزینه و حق‌الزحمه کارشناسان مزبور با نظر بازرسین قانونی پس از تصویب هیئت مدیره، توسط مدیرعامل پرداخت می‌گردد.
14ـ4ـ بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ضوابط اجرایی « قرب خاتم»، گزارش سالیانه جامعی راجع به وضع « قرب خاتم» به هیئت مدیره تسلیم کنند. گزارش مربوطه باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه سالیانه هیئت مدیره جهت رؤیت، به اعضا تقدیم گردد.
14ـ 5 ـ هر یک از بازرسان می‌توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند لیکن بازرسان باید گزارش سالیانه واحدی تهیه کنند، در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
14ـ6 ـ بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیر در روند امور « قرب خاتم» را که از ناحیه مدیرعامل و کارکنان زیرمجموعه مشاهده می‌کنند و یا در ضمن انجام مأموریت خود از وقوع آن مطلع می‌شوند به هیئت مدیره گزارش نمایند.
14ـ7ـ بازرسان قانونی و کارشناسان آنان مجاز به مداخله در امور جاری و اداره « قرب خاتم» نبوده و در انجام وظایف قانونی خود بایستی به نحوی عمل نمایند که در انجام امور اجرایی و جاری « قرب خاتم» وقفه ایجاد نگردد.
ماده15ـ مشاوره و خدمات حقوقی
جهت طرح دعاوی حقوقی و جزائی از سوی « قرب خاتم» و پاسخ‌گویی به دعاوی مطروحه علیه آن در تمام مراحل و مراجع، استرداد دعاوی، ارجاع به کارشناسی، داوری، صلح و سازش، تجدیدنظرخواهی، واخواهی، اخذ و عزل وکیل، تفویض کلیه اختیارات مطروحه در مواد 62 و 63 آیین دادرسی مدنی، ورود در دعاوی به عنوان شخص ثالث اعم از جلب یا دفاع از دعاوی ثالث، تقاضای صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم‌به، کارشناسان مدیریت حقوقی و قضایی قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص)، بعنوان مشاوران حقوقی قرب انتخاب و عهده‌دار امور مربوطه خواهند بود. هزینه‌های مرتبط با این ماده توسط « قرب خاتم» پرداخت می‌شود.
فصل چهارم: مقررات مالی
ماده16ـ سال مالی
سال مالی « قرب خاتم»، یک سال کامل شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد.
استثنائاً اولین سال مالی، از تاریخ تصویب اساسنامه و شروع فعالیت رسمی « قرب خاتم» تا پایان اسفند همان سال خواهد بود. (اگر چه مدت این دوره از یکسال مالی کمتر باشد).
تبصره10ـ زمان ارائه عملکرد مالی هر سال، حداکثر پایان تیر ماه سال بعد خواهد بود.
ماده17ـ مقررات مالی
17ـ1ـ تنظیم اسناد هزینه و حسابداری، دفاتر روزنامه و کل و همچنین تهیه صورت‌های مالی « قرب خاتم» از شمول مقررات مالی اجا خارج بوده و بر مبنای حسابداری بازرگانی خواهد بود.
17ـ2ـ چنانچه بنا به صلاحدید فرمانده « قرب خاتم» یا هیئت مدیره، مقرر باشد « قرب خاتم» مورد حسابرسی قرار گیرد، انتخاب حسابرس و محدوده حسابرسی با نظر فرمانده « قرب خاتم» یا هیئت مدیره به مدیرعامل ابلاغ خواهد گردید.
17ـ3ـ سود خالص « قرب خاتم» در هر سال مالی، پس از کسر هزینه‌ها و درصد استهلاک و ذخیره احتیاطی مشخص می‌گردد.
17ـ4ـ درآمدهای « قرب خاتم» (سود خالص) وفق مقررات و دستورالعمل‌ها و مصوبات واصله از قرب مرکزی هزینه می‌شود.
17ـ 5 ـ عملکرد مالی، معاملاتی و آمادی « قرب خاتم» در صورت صلاحدید و تصمیمات فرمانده یا هیئت مدیره « قرب خاتم» مورد حسابرسی قرار می‌گیرد و گزارش حسابرسی تنظیمی به مرجع درخواست‌کننده ارائه می‌گردد.
17ـ6 ـ در خصوص افتتاح حساب دو امضایی برابر دستورالعمل مالی که از سوی قرب مرکزی ارائه خواهد شد اقدام می‌شود.
17ـ7ـ هرگونه بکارگیری و استخدام افراد، اعم از شاغل، بازنشسته یا غیرنظامی، و تعیین حقوق و مزایای آنان براساس دستورالعمل‌های قرب مرکزی اجا به انجام می‌رسد.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده18ـ تمامی فعالیتهای « قرب خاتم» تابع ضوابط و مقررات قرب مرکزی اجا، اساسنامه حاضر و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.
ماده19ـ « قرب خاتم»، مجاز است به استناد ماده 5 آیین‌نامه اجرائی ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب هیئت محترم وزیران (به شمـاره 15778/ت27055هـ مورخ 28/3/1382)، وسایل و امکاناتی را که از محل درآمد پروژه‌ها خریداری می‌نماید، در صورت عدم نیاز و یا استهلاک، وفق دستورالعمل‌های واصله از قرب مرکزی به فروش رسانده و درآمد حاصله را صرف خرید تجهیزات مورد نیاز خود نماید.
ماده20ـ تمامی عملیات و فعالیتهای « قرب خاتم»، حتی با سایر دستگاه‌های نظامی و دولتی، می‌بایست در قالب یکی از عقود اسلامی و در چارچوب دستورالعمل‌های قرب مرکزی بصورت مکتوب انجام گیرد.
ماده21ـ استفاده از تجهیزات و امکانات قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) و زیرمجموعه‌های آن توسط « قرب خاتم»، منوط به حفظ آمادگی رزمی قرارگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء (ص) و یگان‌های زیرمجموعه آن می‌باشد.
ماده22ـ تمامی اقلام و تجهیزات خریداری شده توسط « قرب خاتم» به هزینه منظور می‌گردد و تابع دستورالعمل آمادی داخلی « قرب خاتم» است.
ماده23ـ حسب ضرورت و نیاز، در راستای اجرای موضوعات مندرج در اساسنامه، با تصویب هیئت مدیره، مدیرعامل « قرب خاتم» می‌تواند مبادرت به تأسیس گروه‌ها و مؤسسات تخصصی اقماری نماید. گروه‌های مذکور در تابعیت کامل « قرب خاتم» و ملزم به اجرای مقررات مربوط به این اساسنامه می‌باشند.
ماده24ـ واگذاری اقلام، ماشین‌آلات، تجهیزات و اماکن قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) به « قرب خاتم» و همچنین واگذاری اقلام و تجهیزات « قرب خاتم» به قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)، تنها در قالب تفاهم‌نامه مکتوب و بر اساس دستورالعمل قرب مرکزی امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده25ـ این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل و بیست و پنج ماده و ده تبصره بوده و از تاریخ تصویب قابل اجرا می‌باشد.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ طرح، تهیه و اجرا: Engineering, Production & Construction


فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) و « قرب خاتم» سرتیپ خلب

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18872
تاریخ تصویب :
1388/9/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :