جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق سازمان ملی جوانان به ترکیب اعضای کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک شماره185869/ت43659هـسازمان ملی جوانان ـ دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/9/1388 بنا به پیشنهاد شماره 13293/1/88 سازمان ملی جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
سازمان ملی جوانان به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، اضافه می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18875
تاریخ تصویب :
1388/9/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان ملی جوانان
دفتر هیات دولت
موضوع :