جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری شماره192040/ت43805ه‍

پاراگوئه

وزارت امور خارجه
هیـئت ‌وزیـران در جلـسه مـورخ 29/9/1388 بـنا بـه پیـشنهـاد شمـاره 575947/882453/3 ـ 563/730 مورخ 9/9/1388 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود:
برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پاراگوئه به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18881
تاریخ تصویب :
1388/9/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :