جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی توسط دستگاههای اجرایی شماره193567/ت43680کوزارت بازرگانی صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 1/8/1388 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصدوسی‌‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151247/ت43505 مورخ 29/7/1388 تصویب نمودند:
1ـ خرید کالاهای خارجی مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» می‌باشد توسط دستگاههای اجرایی ممنوع بوده و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یادشده خودداری نمایند. در صورت ابهام در تشخیص کالاهای مذکور، نظر وزارت صنایع و معادن که ظرف یک هفته کاری پس از دریافت استعلام اعلام می‌شود ملاک عمل خواهد بود.
2ـ کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و مرکز کد ملی کالا مکلفند ظرف یک ماه نسبت به تنظیم و ارائه فهرست کالاهای جدید اقدام نمایند.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 28/9/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18882
تاریخ تصویب :
1388/9/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :