جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اعطای تسهیلات بانکی در قالب طرح مسکن مهر شماره192384/ت43774کوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند:
1ـ مبلغ چهارهزار و پانصد میلیارد (4.500.000.000.000) ریال از منابع خط اعتباری مسکن مهر برای نوسازی و بهسازی در بافت‌های فرسوده شهری به ازای هر واحد یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال توسط بانک مسکن اختصاص می‌یابد.
2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی یران موظف است از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت یک هزار فقره تسهیلات خرید مسکن برای هنرمندان تا سقف پانصد میلیون (500.000.000) ریال (هفتاد درصد ارزش ملک) با بازپرداخت ده ساله و با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نماید.
3ـ وزارت مسکن و شهرسازی اراضی موردنیاز با کاربری‌های موضوع ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مسجد (اداره اوقاف و امور خیریه) در طرح‌های مسکن مهر را برای ساخت در اختیار دستگاه دولتی ذی‌ربط قراردهد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است اعتبار لازم به منظور پرداخت قیمت تمام شده اراضی یادشده را با پیشنهاد وزارت‌مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) در بودجه سنواتی منظور نماید.
تبصره ـ استانداران موظفند در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به پیش‌بینی اعتبار جهت احداث فضاهای یادشده در قالب بودجه سال 1389 اقدام نمایند.
4ـ طرح‌های مسکن مهر که توسط سازندگان با مشارکت مالی متقاضیان مسکن مهر احـداث می‌شود، مشمول ماده (23) قانون سـاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ بوده و این طرحها مشمول حق بیمه پیمانکاری نمی‌شود.
5 ـ به منظور تسهیل در روند اعطای تسهیلات بانکی در قالب طرح مسکن مهر، شرکت‌های تعاونی مسکن مجازند صورت‌های مالی و همچنین گواهی‌های موضوع تبصره (1) اصلاحی ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب1380ـ را در پایان عملیات احداث واحدهای مسکونی و همزمان با انتقال رسمی واحدها و تقسیط سهم‌الشرکه بانک با اعضای شرکت تعاونی، ارایه نمایند.
6 ـ مالک یا مالکین واحدهای مسکونی که استحکام بنای آنها به تأیید نظام مهندسی رسیده باشد، در صورت احداث واحدهای اضافی که پس از اتمام و صدور سند اعیان به نام متقاضی واجد شرایط مسکن مهر منتقل می‌شود می‌توانند از تسهیلات مسکن مهر استفاده نمایند. این اقدام مشمول واحدهای فاقد استحکام در صورت تخریب و احداث واحدهای مسکونی جدید (طبق ضوابط شهرسازی) با رعایت شرایط یادشده نیز می‌گردد. تمامی متقاضیان واجد شرایط که از تسهیلات موضوع این بند استفاده نمایند، فرم (ج) آنها قرمز خواهدشد.
7ـ در شهرهایی که سند مالکیت برای اراضی و املاک وجود ندارد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن ترسیم نقشه زمین و تحدید حدود آن و مشخص نمودن ابعاد و مساحت زمین و با تأیید مالکیت متقاضی نسبت به زمین موصوف توسط املاک مجاور آن را به شورای اسلامی شهر ارسال می‌نماید. در صورت تأیید و اعلام کتبی توسط شورای اسلامی، بانک مسکن می‌تواند آن را به شرط ضمانت یک نفر کارمند رسمی دولت که توسط متقاضی معرفی می‌شود، با قبول تعهد کسر اقساط از طرف سازمان متبوع ضامن نسبت به اعطای تسهیلات مسکن مهر اقدام نماید.
8 ـ بانک مسکن مجاز است با توجه به تعهدات بانک ازجمله در طرح مسکن مهر نسبت به توسعه شعب خود تا سقف (1400) شعبه تا پایان برنامه پنجم توسعه اقدام نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ28/9/1388 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18882
تاریخ تصویب :
1388/9/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :