جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تنفیذ بند (6) تصویب‌نامه شماره 35234/ت39836هـ مورخ 8/3/1387 شماره193575/ت43704کوزارت بازرگانی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت دادگستری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کارگروه کنترل بازار در جلسه مورخ 4/8/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151263/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 تصویب نمودند:
1ـ مفاد بند(6) تصویب‌نامه شماره35234/ت39836هـ مورخ8/3/1387 برای جزء(7) ردیف اعتباری (520000) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با رعایت مفاد تصویب‌نامه شماره 10779/ت42399هـ مورخ 31/1/1388 و در سقف اعتبار مصوب برای اجرا در سال جاری تنفیذ می‌گردد.
2ـ یارانه نقدی ردیف (4) جدول بند (1) تصمیم‌نامه شماره 90391/ت42833ن مورخ 24/4/1388 در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد تا به ازای آن کالای یادشده مطابق تصمیم‌نامه مذکور تأمین و توزیع گردد.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 28/9/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18882
تاریخ تصویب :
1388/9/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت دادگستری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :