جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

اصلاح تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور درخصوص تعیین سهمیه بنزین خودروها برای ماههای آبان و آذر سال 1388 شماره193533/ت43729نوزارت نفت ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 145601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
1ـ در تصمیم‌نامه شماره162390/ت43592ن مورخ16/8/1388 موضوع تعیین سهمیه بنزین خودروها، عبارت « برای ماههای آبان و» حذف عبارت « از ابتدای» جایگزین می‌شود.
2ـ سهمیه ماهانه بنزین خودروهای شخصی و موتورسیکلتها برای زمستان سال 1388 به ترتیب هشتاد لیتر و سی لیتر تعیین می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18882
تاریخ تصویب :
1388/10/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
وزارت نفت
موضوع :