جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « فرخی» از توابع بخش خور و بیابانک شهرستان نائین در استان اصفهان و روستای « بافران» از توابع بخش مرکزی شماره 189534/37206شهرستان نائین در استان اصفهان به شهر

وزارت کشور
نظر به اینکه در بند (1) تصویب‌نامه شماره 185983/ت37206ک مورخ 21/9/1388 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، بعد از کلمه « بخش» عبارت « مرکزی شهرستان» تحریر نشده و عبارت « شهرستان نایین» به اشتباه تحریر شده، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌گردد.


دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18882
تاریخ تصویب :
1388/9/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :