جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

اصلاح بند «د» ماده (14) آیین‌نامه روان‌سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور شماره 189648/42953وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه
وزارت بازرگانی
نظر به اینکه بند «د» ماده (14) آیین‌نامه روان‌سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 103740/ت42953ک مورخ 12/7/1388 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، به اشتباه تحریر شده است، لذا مراتب به شرح زیر جهت اصلاح اعلام می‌شود:
د ـ تخلف موضوع تبصره (2) الحاقی ماده (36) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 138548/ت42953ک مورخ12/7/1388 و نیز اظهار خلاف موضوع تبصره (3) الحاقی ماده یادشده.
دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18882
تاریخ تصویب :
1388/9/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت امور خارجه
وزارت راه وترابری
موضوع :