جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تأمین نیروی انسانی موردنیاز مرکز اورژانس تهران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شماره195428/ت43307هـوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پیشنهاد شماره 234006 مورخ 21/5/1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین نیروی انسانی موردنیاز مرکز اورژانس تهران با رعایت قوانین و مقررات مربوط (بندهای 5 و 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) اقدام نموده و حق‌الزحمه این افراد به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت، علاوه بر سهم تعیین‌شده در تصویب‌نامه خارج از شمول سالیانه تا سقف سی میلیارد (30.000.000.000) ریال از محل منابع در اختیار دستگاه تأمین و پرداخت نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18886
تاریخ تصویب :
1388/9/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :