جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تمدید اجرای معافیت دارندگان کارت بازرگانی از پرداخت 10% هزینه کارمزد ثبت سفارش شماره197277/ت43798هـوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1388 بنا به پیشنهاد شماره 25287/1 مورخ 1/9/1388 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
اجرای تصویب‌نامه شماره 123881/ت40591هـ مورخ 22/7/1387 از تاریخ انقضای اعتبار به مدت یک سال تمدید می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
 

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18886
تاریخ تصویب :
1388-9-29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بازرگانی
موضوع :