جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات شماره197284/ت43672هـوزارت بازرگانی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 25882/311هـ/ب مورخ 2/6/1388 تصویب نمود:
تصـویب‌نامه شمـاره 190328/ت41632ک مـورخ 21/10/1387 به شـرح زیـر اصلاح می‌شود:
الف ـ متن زیر جایگزین تبصره (3) بند (2) می‌شود:
تبصره3ـ در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، دستگاههای اجرایی موضوع بند (2) موظفند هنگام ارایه هرگونه خدمات، اطلاعات شناسنامه هوشمند ملک را بروزرسانی نمایند.
ب ـ متن زیر جایگزین بند «4» می‌گردد:
4ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره، هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می‌گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یادشده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس ماده (131) قانون برنامه چهارم توسعه تعیین نموده و می‌کند در سیستم رایانه‌ای سازمان وارد و ثبت نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.
ج ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (6) اضافه می‌گردد:
تبصره ـ از زمانی که اداره‌های امور مالیاتی هر منطقه، سامانه الکترونیکی جهت پاسخگویی به استعلامهای دفاتر اسناد رسمی نصب نمایند، دفاتر اسناد رسمی، فرآیند استعلام از اداره‌های امور مالیاتی مذکور را از طریق این سامانه به انجام می‌رسانند.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18886
تاریخ تصویب :
1388/9/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت نفت
وزارت كشور
وزارت بازرگانی
وزارت نیرو
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :