جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی به منظور تسهیل، تسریع و مساعدت در تأمین خودرو جانبازان شماره199967/ت43905هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1388 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور تسهیل، تسریع و مساعدت در تأمین خودرو جانبازان، موضوع تصویب‌نامه شماره 204408/ت41717هـ مورخ 7/11/1387، کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل می‌گردد.
2ـ تصمیم‌گیری درخصوص امور اجرایی موضوع یادشده به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.
3ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18891
تاریخ تصویب :
1388/10/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
موضوع :