جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

اصلاح مواد (1) و (4) آیین‌نامه نحوه هزینه اعتبارات طرح توسعه لامپ کم‌مصرف شماره205883/ت42877هـوزارت نیرو ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/30267 مورخ 11/3/1388 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در مواد (1) و (4) آیین‌نامه نحوه هزینه اعتبارات طرح توسعه لامپ کم‌مصرف، موضوع تصویب‌نامه شماره 17633/ت39622هـ مورخ 10/2/1387 به ترتیب عبارتهای « قانون بودجه سال 1387» و « قانون بودجه سال 1387 کل کشور» حذف می‌شوند.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18899
تاریخ تصویب :
1388/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت نیرو
وزارت صنایع
موضوع :