جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران» شماره8902/88/دش(مصوب جلسه 654 مورخ 17/9/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 654 مورخ 17/9/1388، بنا به پیشنهاد رئیس شورای عالی و در اجرای ماده 10 اصلاحی فرهنگستان علوم پزشکی (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی)، تأیید انتخاب رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح ذیل تصویب نمود:
« ـ آقای دکتر علیرضا مرندی به عنوان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود».رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18899
تاریخ تصویب :
1388/9/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
فرهنگستان علوم
موضوع :