جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

مصوبه « انتخاب یک عضو جدید فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران» شماره8900/88/دش(مصوب جلسه 654 مورخ 17/9/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 654 مورخ 17/9/1388، بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی و با استناد به ماده 15 اساسنامه فرهنگستان هنر (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی)، انتخاب یک عضو جدید فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران را به شرح ذیل تصویب نمود:
« ـ آقای علی معلم دامغانی به عنوان یکی از اعضای پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود.»


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18899
تاریخ تصویب :
1388/9/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :