جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

الحاق تبصره به ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره شماره210545/ت42101کوزارت کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 18/8/1388 بنا به پیشنهاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (11) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ـ مصوب1373ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع تصویب‌نامه شماره 449/ت14906هـ مورخ 21/1/1374 الحاق می‌شود:
تبصره ـ کلیه تجهیزات و کالاهای موضوع این قانون که در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد، با تشخیص سازمان در صورت امکان عیناً مورد استفاده قرار گرفته و در صورت تعذر به معاذیر فنی، اسقاط و لاشه تجهیزات و کالاهای اسقاط شده مطابق مقررات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان فروخته می‌شود و وجوه حاصله پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به مصرف توسعه پوشش رادیو و تلویزیونی خواهدرسید.
این تصویب‌نامه در تاریخ21/10/1388 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18902
تاریخ تصویب :
1388/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع :