جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

مصوبه « انتخاب 3 عضو فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران» شماره9137/88/دش(مصوب جلسه 655 مورخ 1/10/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 655 مورخ 1/10/1388 در اجرای ماده 15 اصلاحی اساسنامه فرهنگستان هنر (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی) و بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی، انتخاب 3 عضو فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران را به شرح ذیل تصویب نمود:
« ـ آقایان دکتر مجتبی رحماندوست، مهدی کلهر و جهانگیر الماسی به عنوان اعضای پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، انتخاب می‌شوند.»


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18902
تاریخ تصویب :
1388/10/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :