جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه شماره213296/ت42200هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/10/1388 بنا به پیشنهاد شماره 201326/21ـ 26675 مورخ 11/12/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (10) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب1375ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه موضوع تصویب‌نامه شماره 16941/ت17788هـ مورخ 14/4/1378 الحاق می‌شود:
تبصره ـ مؤسسات که در سایر کشورها محصولاتی بانام تجاری خاص تولید می‌نمایند، در صورت سرمایه‌گذاری در ایران، می‌توانند در ثبت شرکت سرمایه‌پذیر و عرضه محصولات تولیدشده در ایران، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، از نام شرکت خارجی سرمایه‌گذار و نام تجاری خاص محصولات یادشده استفاده نمایند و تفاوت و محدودیتی برای تبلیغات اینگونه محصولات، با موارد مشابه داخلی نخواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18904
تاریخ تصویب :
1388/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :