جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیئت مدیره جدید سازمان‌های مناطق آزاد ارس، قشم، انزلی، چابهار، اروند و کیش شماره 216403/ت43894کوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری
حوزه مشاورت رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
وزیـران عضو شورای هماهنـگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بنا به پیشنهاد مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 تصویب نمودند:
1ـ آقای جعفر آهنگران به مدت سه سال به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد ارس و قشم جایگزین آقای علی بلوچی می‌شود.
2ـ آقای سیدمحمودرضا حسینی به مدت سه سال به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی جایگزین آقای عبدالعظیم بازگیر می‌شود.
3ـ آقایان سیدمحمودرضا حسینی و سعید حاج رحیمی به مدت سه سال به عنوان اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار به ترتیب جایگزین آقایان حمیدرضا میرزایی و محمدطاهر باقری‌زاده می‌شوند.
4ـ آقای علیرضا زنجانیان به مدت سه سال به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند جایگزین آقای محمد مخبر می‌شود.
5 ـ آقای حسین فاضلی به مدت سه سال به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش جایگزین آقای مهدی چمن‌زاد می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 3/11/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18908
تاریخ تصویب :
1388/11/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ریاست جمهوری
وزارت صنایع
موضوع :